vlajka-srSlovenská strojárenská spoločnosť SBAJ INMART, a.s. ako podnik skupiny CHARVÁT skupina logo mení svoj názov na CHARVÁT STROJÁRNE a.s. a nadväzuje na vlastné výsledky i výsledky svojho predchodcu SB INMART, a.s.-výrobcu manipulačnej techniky - paletových vozíkov. Je pokračovateľom v tradícii výroby hydraulických prvkov a valcov malej, strednej a ťažkej kategórie, ktorá od svojich začiatkov v roku 1970 pod hlavičkou ZŤS Bardejov, nemá na Slovensku obdobu.

Za kvalitou CHARVÁT STROJÁRNE a.s. Bardejov stoja 45 ročné skúsenosti a jej špecializáciu potvrdzuje vlastný vývoj, servis a poradenstvo. Spoločnosť je stabilným a spoľahlivým exportérom do krajín Európskej únie, USA a spolupracuje s lídrami svetového strojárenstva.

AHydraulicképrvky

Nosnou časťou našej výroby sú hydraulické prvky a agregáty na riadenie tlaku, prietoku a hydraulické rozvádzače určené najmä pre mobilné stroje a ich hydraulické systémy, ktoré potom slúžia na riadenie, udržiavanie a nastaveného tlaku alebo na obmedzovanie rýchlosti valca.

Hydraulické prvky...

BHydraulickévalce

Sme známi a unikátni i vo výrobe priamočiarych hydromotorov v tlakových hladinách až do hodnoty 32 MPa, priemeru piesta do Ø 250 mm a zdvihu do 4200 mm. S takýmito parametrami nájdu široké využitie v zemných, stavebných a cestných strojoch ťažkej rady na ovládanie pracovných nástrojov.

Hydraulické valce...

CPaletovévozíky

Túto špecifikovanú manipulačnú techniku vyrábame v dvoch segmentoch - vysokozdvižné paletové vozíky v členení podľa nosnosti do 1000 kg a zdvihu do 3350 mm s ručným zdvihom a pojazdom resp. elektrickým zdvihom a pojazdom a nožnicové nízkozdvižné paletové vozíky s nosnosťou do 1000 kg.

Paletové vozíky...

DTransportnézariadenia

Ku všetkým typom paletovacích vozíkov ako prostriedkov manipulačnej techniky, ktoré vyrábame a svojim dizajnom, kvalitou spĺňajú aj náročné kritériá zákazníkov, ponúkame tiež prídavné zariadenia a transportné zariadenia.

 

Transportné zariadenia...

Naše priority

 • Precíznosť,     presnosť
 • Plánovanie, optimalizácia
 • Vlastné
  know-how
 • Kvalita,    spoľahlivosť

Naše predstavy a ciele

Rozvoj strojárskeho priemyslu na Slovensku v oblasti špičkových metód opracovania materiálov je podmienený tak tradíciou výroby, ako aj existujúcou vysokoodbornou kompetenciou v spojení s najmodernejšou dostupnou technológiou. SBAJ INMART, a.s. je jedným z popredných európskych výrobcov priamočiarych hydromotorov, ako aj hydraulických komponentov potrebných pri riešení komplexných hydraulických systémov. SBAJ INMART, a.s. sa radí aj medzi strategických dodávateľov priamočiarych hydromotorov a hydraulických prvkov pre montážne závody svetových výrobcov stavebných a poľnohospodárskych strojov. Naše výrobky sa stali žiadanými u mnohých renomovaných zahraničných firiem z Belgicka, Francúzska, USA, Nemecka, Švédska, Talianska, Poľska, Ukrajiny a podobne. Rok 2015 sa stal zlomový aj z hľadiska začatia realizácie významných investícií.

Súčasné inovácie a stabilizácia výrobného programu smerujú k rozšíreniu sortimentu proporcionálnych rozvádzačov, diaľkových ovládačov a priamočiarych hydromotorov podľa požiadaviek zákazníkov.

Motto pre nasledujúce obdobie

 • Vysoká kvalita a presnosť splnenia požiadaviek zákazníkov sú základom ich spokojnosti.
 • Rentabilita kapitálu spoločnosti.
 • Racionalizácia všetkých procesov – Lean manažment.
 • Stabilná základňa strategických zákazníkov.
 • Proaktívna komunikácia na všetkých úrovniach.
 • Uplatňovanie metódy 5M v systéme riadenia spoločnosti.
 • Vysoká efektívnosť práce za pomoci IS ESO/ES.
 • Zvýšenie motivácie a spokojnosti zamestnancov.

Ocenenia

SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri