Certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008

Ciele kvality SBAJ INMART

Primárnym cieľom spoločnosti je aplikovať všetky projekty pri realizácii výrobkov podľa potrieb zákazníkov usilujúc sa o ich maximálnu spokojnosť. Pre realizáciu tejto stratégie kvality si SBAJ INMART a.s. pre rok 2017 stanovuje nasledovné ciele kvality :

 • Neprekročiť hodnotu všetkých uznaných reklamácií PPM 550.
 • Neprekročiť hodnotu všetkých uznaných reklamácií pre firmu CATERPILLAR v kockovom programe PPM 300.
 • Neprekročiť hodnotu všetkých uznaných reklamácií pre firmu CATERPILLAR vo valcovom programe PPM 500.
 • Neprekročiť hodnotu všetkých uznaných reklamácií pre firmu CLAAS Hungaria Kft. PPM 400.
 • Neprekročiť hodnotu všetkých uznaných reklamácií pre firmu CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH PPM 900.
 • Neprekročiť hodnotu všetkých uznaných reklamácií pre firmu HMF PPM 1800.
 • Neprekročiť objem strát z priamych nákladov na interné nepodarky vo výške 0,05 % z objemu tovaru.
 • Obhájiť bronzový level v hodnotení dodávateľov pre firmu CATERPILLAR v kockovom programe.
 • Získať bronzový level v hodnotení dodávateľov pre firmu CATERPILLAR vo valcovom programe.
 • Absolvovať recertifikačný audit kvality podľa ISO 9001:2015.
 • Aplikovať metódy riadenia SIX SIGMA, LEAN a 5S vo všetkých procesoch pre uspokojenie zákazníkov a dosiahnutie vyššej efektívnosti a produktivity spoločnosti.
 • Efektívne využívať Informačný systém spoločnosti ESO/ES za účelom dosiahnutia stanovených cieľov kvality.
 • Dosiahnuť najmenej 85% z celkového hodnotenia od firmy CLAAS.
 • Obhájiť 4. stupeň levelu hodnotenia na kontamináciu od odberateľa CATERPILLAR.
 • Neprekročiť hodnotu všetkých uznaných reklamácií pre firmu LIEBHERR PPM 3000.

V Bardejove dňa 2.1.2017                      Ing. Pavol Klimek, výkonný riaditeľ

Certifikát kvality ISO 9001:2008

Firma SBAJ INMART a.s zaviedla a používa systém kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008.

SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri