Hydraulické prvky

Elektrohydraulický redukčný ventil (EHRV)Elektrohydraulický redukčný ventil (EHRV)

Stručný popis a funkcia:

Elektrohydraulický redukčný ventil (obr.1) tvorí proporcionálny elektromagnet /1/ a mechanicko-hydraulický trojcestný redukčný ventil /2/. Proporcionálny magnet vyvíja silu úmernú elektrickému prúdu v obvode elektromagnetu na posúvač /3/ ventilu /2/ proti sile redukovaného tlaku vo vetve A /t.j. v priestore 4/ a pružine /5/. Priestor pružiny je s priestorom /4/ spojený clonou /6/ pre zlepšenie dynamických vlastností pri náhlom zvýšení riadiaceho prúdu clona má obtok pre tlmenie nárastkov tlaku od spotrebiča. Pri odbere kvapaliny spotrebičom pracuje ľavá riadiaca hrana posúvača a prepúšťa kvapapalinu v smere P-A. V prípade, že pA prestúpi nastavenú hodnotu, uzavrie sa ľavá hrana /P-A/ a pracuje pravá strana posúvača ako tlakový ventil a prepúšťa kvapalinu v smere A-T.

EHRV sa používa ako riadiaci člen väčších tlakových a prietokových proporcionálnych ventilov a pre presné spojité riadenie tlaku v elektrohydraulických riadiacich obvodoch.

Schéma

Hydraulická schéma:

Elektrohydraulický redukčný ventil-hydraulická schéme Elektrohydraulický redukčný ventil-hydraulická schéme

Technické parametre

Technické parametre:

PARAMETER
rozmer
veľkosť
Menovitá svetlosť
mm
6
Maximálny tlak - prípojka P
MPa
5
Maximálny tlak - prípojka A
0÷2,7
Maximálny tlak - prípojka T
0,2
Minimálny napájací tlak P
MPa
3,5
Minimálny nastaviteľný tlak v A pri menovitých parametroch
MPa
0,3
Menovitý prietok
dm³/min
8
Hysterézia
%
5
Linearita
%
5
Čas prechodového javu
s
0,06 (viď char.)
Prevádzková kinematická viskozita
mm²/s
400÷12
Prevádzková teplota kvapaliny
°C
80÷260
Rozsah teploty okolia
°C
-40÷50
Doporučená filtrácia
mm
20
Hmotnosť
kg
1,3
Druh pracovnej kvapaliny
minerálne oleje
ELEKTRICKÉ PARAMETRE
Prevádzkové napätie
V
24±10%
Maximálny prúd
A
1
Menovitý prúd
A
0,65
Medzný príkon
W
23,5
Odpor cievky pri 20/80°C
Ω
23,5/36
Brumový (Dietherov) prúd I/f
mA/Hz
100/80
Ochrana (DIN 40050)
IP 65
VYŽIADAŤ CENU
SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri