Hydraulické prvky a agregáty

  • hydraulické prvky pre riadenie tlaku (svetlost [Js]: 12÷40mm pre tlaky [MPa]: 16, 25 a 32 MPa)
  • hydraulické prvky pre riadenie prietoku (svetlost [Js]: 12÷32mm pre tlak 32 MPa)
  • servoriadenie pre mobilné stroje o celkovej hmotnosti 10÷70t
  • elektrohydraulické prvky
  • hydraulické rozvádzače pre firmu CATERPILLAR, CBM POLSKA

Technická náročnosť týchto výrobkov vyžaduje excelentné zvládnutie technológie hlavne v oblasti trieskového obrábania pri opracovaní hydraulických kociek a hydraulických dielcov nezávislých na zdvihu.

1Riadený jednosmerný ventil (RJV)

Slúži k spúšťaniu alebo zastaveniu hydraulického motora alebo aby motor po zastavení zostal v rovnakej polohe.

Čítajte viac ...

4Jednosmerný ventil    (ZV)

Jednosmerný ventil (ZV)

ZV sú určené pre trvalú prevádzku v hydraulických blokoch pracujúcich pri vysokých tlakoch.

Čítajte viac ...

2Akumulátorový blok (AB)

Používa sa ako zdroj redukovaného tlaku pre hydraulické riadiace obvody.Čítajte viac ...

5Spätný ventil vysokotlakový (ZVV)

Zaisťuje prúdenie tlakovej kvapaliny v jednom smere a zamedzuje prúdenie v smere opačnom.

Čítajte viac ...

3Blokovací brzdný ventil (BBV)

Spolu s poistným ventilom slúži na riadenie pohybu hydromotora a jeho ochranu pred nadmerným zaťažením.

Čítajte viac ...

6Škrtiaci ventil       (SV)      

Používa sa k jednoduchému riadeniu rýchlosti hydromotorov a obmedzovaniu prietokov pri...

Čítajte viac ...

7Hydraulický zámok    (HZ)

Hydraulický zámok (HZ)

V telese ventilu 1 sú vytvorené dve dosadacie plochy pre kuželky 2. Kuželky sú tvorené telesom, v ktorom je vytvorené sedlo ...

Čítajte viac ...

10Elektrohydraulický redukčný ventil (EHRV)

Elektrohydraulický redukčný ventil tvorí proporcionálny elektromagnet /1/ a mechanicko...

Čítajte viac ...

8Poistný ventil       (PV)    

Používa sa na ochranu hydraulického obvodu pred preťažením, na udržiavanie nastaveného tlaku v obvode ...

Čítajte viac ...

11Poistný vysokotlakový ventil (PVV)

Používa sa na ochranu hydraulického obvodu pred prekročením tlaku.

Čítajte viac ...

9Zubový    hydrogenerátor

Zubový hydrogenerátor je hydraulický prvok, ktorý premieňa mechanickú energiu na tlakovú energiu kvapaliny.

Čítajte viac ...

12Dvojvetvový ventil (DPV)

Používa sa k ochrane pred tlakovým preťažením dvoch vetví hydraulického obvodu a ...

Čítajte viac ...
SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri