Zodpovedná starostlivosť - EKOLÓGIA

Základné princípy firemnej iniciatívy „zodpovedná starostlivosť“ zaväzujú spoločnosť k spolupráci s cieľom:

  • neustále zlepšovať poznatky v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti práce a úrovne našich technológií, procesov a produktov počas ich životného cyklu s cieľom zabrániť škodám pre ľudstvo a životné prostredie
  • efektívne využívať zdroje a minimalizovať náklady
  • otvorene prezentovať výsledky a nedostatky
  • načúvať ľuďom a pracovať s nimi s cieľom porozumieť ich obavám a očakávaniam a zaoberať sa nimi

V budúcnosti chceme využívať dobrovoľné nástroje environmentálneho manažérstva ako je ekodizajn, ktorý sa týka najmä fázy navrhovania výrobku. Práve fáza návrhu výrobku je pre určenie jeho vlastností najvýznamnejšia a v tejto fáze možno predísť mnohým rizikám, ktoré môžu znížiť úžitkovú hodnotu výrobku a ohroziť jeho úspešnosť na trhu, a ktoré môžu viesť k poškodzovaniu životného prostredia.

Zodpovedná starostlivosť
SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri