We are members of the group CHARVÁT group logo

 1. 13.10.2017, Bardejov
 2. The best aquisition in the history of company CHARVÁT Group s.r.o.: SBAJ INMART, a.s. Bardejov

  Foreign strategic investor CHARVÁT Group s.r.o. CHARVÁT Group s.r.o. logo bought company SBAJ INMART, a.s. in the november of 2017's year.
  Company CHARVÁT Group s.r.o. located in Zbraslavice, Czech republik, has own daughter societies in the Slovakia, Croatia, Serbia, Germany and Ukraine. After aquisition of SBAJ INMART aggregation CHARVÁT Group will to have totally 800 employees and will achieve annual turnover more than 60 mil. EUR. Read more in the company bulletin "CHARVÁT magazín" number 5, septembr of 2017 ....

  Verejné obstarávanie

  1. 20.02.2017, Bardejov
  2. Oznámenie o termíne otvárania Kritérií

   Spoločnosť LASACHI, s.r.o. všetkým uchádzačom, ktorí splnili podmienku účasti, zasielame oznámenie s miestom a dátumom otvárania ponúk - časti „Kritériá“.

  3. 03.10.2016, Bardejov
  4. Obstaranie CNC inovatívnej technológie, súťažné podklady

   V zmysle bodu I.3 uverejnenej výzvy zverejňujeme súťažné podklady s prílohami. (Viď. profil verejného obstarávateľa na stránke ÚVO, §114 ods. 6 ZVO)

  Prílohy
SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri