Sme členmi skupiny CHARVÁT group logo

 1. 8.12.2017, Bardejov
 2. Vyšlo nové číslo CHARVÁT magazínu CHARVÁT magazín logo

  V 6. pokračovaní tohto veľmi pútavého a bohato ilustrovaného firemného zpravodajcu sa dostalo neobvykle veľkého priestoru našej firme SBAJ INMART. Obrovský potenciál, ktorý predstavujeme pre skupinu Charvát Group potvrdili aj novembrové návštevy zainteresovaných ľudí zo Zbraslavíc priamo u nás v Bardejove, neformálny rozhovor s výkonným riaditeľom Ing. Pavlom Klimekom i bezprostredná a otvorená úvaha o budúcnosti firmy SBAJ INMART z pohľadu nového majiteľa Dr. Charváta pred zamestnancami firmy SBAJ INMART. Čítajte viac vo firemnom spravodaji CHARVÁT magazín č.6, december 2017 ....

 3. 10.11.2017, Bardejov
 4. Informácia z valného zhromaždenia

  Dňa 7. 11. 2017 prebehli valné zhromaždenia spoločností SBAJ INMART, a.s. a SB INMART, a.s.. Na valných zhromaždeniach bola potvrdená informácia, že 100%-ným akcionárom obidvoch spoločností sa stala česká firma CHARVÁT Group s.r.o. (www.charvat-chs.cz).

  Valné zhromaždenie SBAJ INMART, a.s. zvolilo nové predstavenstvo spoločnosti.
  Členmi predstavenstva boli zvolení: JUDr. Ing. Jiří Charvát - predseda, Ing. Michaela Mikitová – člen, Ing. Miroslav Kollár - člen, Ing. Pavol Klimek - člen.
  Funkciu riaditeľa spoločnosti vykonáva Ing. Pavol Klimek.

  Spoločnosť aktuálne zamestnáva 225 ľudí, priemerný zárobok za mesiac október bol 897,00 EUR. Firma má veľký nárast zákaziek a v najbližšej dobe musí prijať najmenej 30 pracovníkov do výroby. Novoprijatým pracovníkom spoločnosť poskytne náborový príspevok po dobu 3 mesačnej skúšobnej doby.

  JUDr. Ing. Jiří Charvát, predseda predstavenstva

 5. 13.10.2017, Bardejov
 6. Najväčšia akvizícia v histórii CHARVÁT Group s.r.o.: SBAJ INMART, a.s. Bardejov

  V októbri 2017 došlo k rozhodujúcemu vstupu zahraničného strategického investora CHARVÁT Group s.r.o.. CHARVÁT Group s.r.o. logo do vlastníckych štruktúr spoločnosti SBAJ INMART, a.s.
  Firma CHARVÁT Group s.r.o. so sídlom v Zbraslaviciach v ČR má vlastné dcérske spoločnosti na Slovensku, v Chorvátsku, Srbsku, Nemecku a na Ukrajine. Celkovo po akvizícii SBAJ INMART bude mať zoskupenie CHARVÁT Group 800 pracovníkov a dosiahne ročný obrat viac ako 60 mil. EUR. Čítajte viac vo firemnom spravodaji CHARVÁT magazín č.5, september 2017 ....

Verejné obstarávanie

 1. 20.02.2017, Bardejov
 2. Oznámenie o termíne otvárania Kritérií

  Spoločnosť LASACHI, s.r.o. všetkým uchádzačom, ktorí splnili podmienku účasti, zasielame oznámenie s miestom a dátumom otvárania ponúk - časti „Kritériá“.

 3. 03.10.2016, Bardejov
 4. Obstaranie CNC inovatívnej technológie, súťažné podklady

  V zmysle bodu I.3 uverejnenej výzvy zverejňujeme súťažné podklady s prílohami. (Viď. profil verejného obstarávateľa na stránke ÚVO, §114 ods. 6 ZVO)

Prílohy
SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri