Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.sbajinmart.sk (ďalej len "internetová stránka") je firma Slovak Telekom, a.s., majiteľom je firma SBAJ INMART, a. s. Bardejov (ďalej len "SBAJ INMART").

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na internetovú stránku sbajinmart.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu internetovú stránku!

Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto internetovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. SBAJ INMART nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

SBAJ INMART nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky, ani za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré sa odkazuje táto internetová stránka.

SBAJ INMART nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania internetovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

V prípade spracovania osobných údajov pomocou SMARTSUPP, kedy používame osobné údaje iba pre účely technickej podpory zákazníkov – k odpovedaniu na otázky zákazníkov a riešenie ich problémov, nepotrebujeme súhlas návštevníkov. Správa o spracovaní osobných údajov je zobrazená návštevníkom chatu už v základnom nastavení. Používanie SMARTSUPP je v súlade s GDPR.

SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri