Projekty EÚ

PAMÄTNÁ TABUĽA

Názov projektu:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti spoločnosti SBAJ INMART, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie obvodového plášťa výrobnej haly

Ciele projektu:

  • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
  • Zvýšenie ekonomickej efektívnosti výroby
  • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Architektonické zlepšenie vzhľadu priemyselného objektu
  • Zlepšenie klimatických parametrov pracovného prostredia
  • Zníženie negatívnych dopadov priemyselnej výroby na životné prostredie

Stručný popis:

Prostredníctvom stavebných úprav s použitím nových izolačných materiálov, stavebných prvkov a certifikovaných zatepľovacích systémov došlo k výraznému zníženiu energetickej náročnosti výrobnej haly. Stavebnými úpravami sa sledovala revitalizácia objektu, ktorá zahŕňala kompletnú rekonštrukciu obvodového a strešného plášťa vrátane výmeny a zmenšenia výplní stavebných otvorov (okná, dvere, brány, svetlíky) s tepelnoizolačným zasklením, ktoré spĺňajú požiadavky energetickej efektívnosti budov.

Znížením tepelných strát zateplením 33 493,351 m² plochy klesla výrazne spotreba zemného plynu tak v objemovom ako aj finančnom vyjadrení. Celková zateplená plocha obvodových konštrukcií predstavovala 28 527,428 m², bolo vymenených 22 svetlíkmi s rozmermi 36m x 4,5m a 2 svetlíky s rozmermi 48m x 4,5m, čo predstavuje plochu 3 996 m², ktoré boli nahradené novými v hliníkových rámoch s polykarbonátovou výplňou.

V obvodovom plášti boli osadené nové plastové okná s izolačným dvojsklom o celkovej ploche 4 965,48 m², pričom zároveň došlo k zmenšeniu pôvodných okenných otvorov pri dodržaní požadovanej svetlosti. Pôvodné kovové dvere a brány boli nahradené plastovými dverami (6 ks) a kovovými bránami s pohonom (6 ks) a s tepelnoizolačnými výplňami.

Pred realizáciou ...
Akcia pred
Logo Siea
Logo OP KaHR
 

Logo EÚ

Po realizácii ...
Akcia po
 
SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri