Technologické možnosti

Prehľad technologických možností ...viac na fotogalérii >>

 • sústruženie Ø800 x 2000 mm
 • frézovanie Ø1200 x 1600 x 800 mm
 • vŕtanie 1000 x 1600 x 800 mm
 • vyvrtávanie 1000 x 1500 x 800 mm
 • vyvrtávanie a valčekovanie rúr do Ø300mm do max.hĺbky 3500mm
 • dynamické valčekovanie rúr Ø63, Ø80 mm
 • dynamické valčekovanie hriadeľov Ø32, 36, 40 mm
 • brúsenie na plocho 400 x 500 x 1500 mm
 • brúsenie na guľato Ø320 x 2000 mm
 • robotizované zváracie pracoviská /zváranie ťažkých hydraulických valcov/
 • tepelné spracovanie kovov
 • povrchové úpravy (čiernenie, striekanie syntetických farieb, striekanie práškových vypaľovacích farieb)
 • galvanické povrchové úpravy (zinkovanie, chromatovanie, fosfatovanie)

Uplynulé obdobie zamerané na výrobu hydraulických prvkov a agregátov zaručuje dokonalé zvládnutie technológie v tejto oblasti výroby ako aj vybudovanie dokonalého technologického zázemia formou obstarania novej inovatívnej technológie, čo sme začali realizovať koncom roka 2017.

Naša nová inovatívna technológia prostredníctvom inovácie 4 výrobných procesov umožňuje vytvárať nové technologické celky pri trieskovom obrábaní rotačných a prizmatických súčiastok, ktoré vstupujú do hydraulických valcov a hydraulických blokov, pri delení oceľových polotovarov s vytvorením nového technologickej bunky za súčasného zvýšenia kvality a produktivity.

Inovácia výrobného procesu je rozdelená do 4 celkov:

 • Inovácia procesu delenia oceľových polotovarov
 • Inovácia procesu sústruženia
 • Inovácia procesu frézovania, vŕtania
 • Inovácia procesu zvárania

SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri